Tạo website bán hàng chỉ 1 trang duy nhất!

1Page.vn giúp bạn tạo một website bán hàng với chỉ 1 trang (1 page) duy nhất.

Website chỉ 1 trang (Single Page Website) là gì?

Bình thường 1 trang website (ví dụ có tên miền là tenmienabc.com) sẽ có nhiều trang khác nhau. Ví dụ như:

Việc tổ chức nhiều trang như trên sẽ có 1 hạn chế là người dùng sẽ phải click chuột nhiều lần để xem các nội dung cần thiết (nhiều nội dung người dùng cần xem nhưng không biết tìm ở đâu)

1Page.vn gộp tất cả các nội dung trên và hiển thị tất cả tại 1 trang duy nhất (trang chủ). Khi khách hàng truy cập tên miền tenmienabc.com sẽ xem được tất cả các nội dung của website.